ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์ หัวหน้าหมวดวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติทั่วไป วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหา…

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
หัวหน้าหมวดวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติทั่วไป
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2566” ด้านความเป็นครู

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.