ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์…

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2564-2565
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ โรงละครศาลาดนตรีสุริยเทพ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.