ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhi…

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023)

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.