ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีอาจาริยบูชา กตัญญูกตเวทิตาบูรพาจารย์ วันไหว้ครูและฝ…

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีอาจาริยบูชา กตัญญูกตเวทิตาบูรพาจารย์ วันไหว้ครูและฝากตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ โรงละครศาลาดนตรีสุริยเทพ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.