Photos from สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ’s post

💊 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 💚 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ 🙋 สู่การเรียนรู้ในรั้วเขียวมะกอก ม.พายัพ 🤩🥳

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.