Photos from สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ’s post

📸 ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม 🪔 บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1
และการเปิดสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2566 🎉

📆 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

📍ณ ห้องประชุม นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐทิพย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

#เภสัชพายัพ #RxPYU #เภสัชศาสตร์ #เขียวมะกอก #มพย #pharmacyPYU #มหาวิทยาลัยพายัพ #เชียงใหม่ #PSAT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.