Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

📣 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ #รับสมัครอาจารย์ !!
• กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา
• กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม จำนวน 2 อัตรา 📣

📍📍

สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• สามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ http://hr2.payap.ac.th/job-application/ หรือติดต่อสมัครได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ห้อง PG204 อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 311 หรือ 312 หรือทางอีเมล [email protected]
• หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 4203

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ
#มหาวิทยาลัยพายัพรับสมัครอาจารย์
#มหาวิทยาลัยพายัพรับสมัครงาน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.