Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

💊💊 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3💊 💊
นายนนทวัชร์ ทะระถา
นางสาวธัญญาพร เสาร์เรือน
นางสาวลัดดาวัลย์ รักษาวงศ์
ได้เข้าร่วมโครงการ COSMETIC & BEAUTY CONTEST
การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเทคโนโลยีความงาม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.