Pharmacy

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครสอบตรง นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว รายละเอียดดังนี้


**สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.