🔊 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “PSAT Resume Writing Guide ครั้งที่ 1” 📃🖋 แนะนำแนวทางการเขียน Resume โดยพี่ ๆ วิทยากรในสายงานต่าง ๆ ดังน…


🔊 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “PSAT Resume Writing Guide ครั้งที่ 1” 📃🖋

แนะนำแนวทางการเขียน Resume โดยพี่ ๆ วิทยากรในสายงานต่าง ๆ ดังนี้

🖐🏽เภสัชกรสายโรงงาน
🏥เภสัชกรสายบริบาล เช่น เภสัชกรในโรงพยาบาล / ร้านยา
💡เภสัชกรสายการตลาด เช่น ผู้แทนยา
🔬เภสัชกรในสายงานด้าน Clinical Research Association, Regulatory Affairs, Medical Science Liaison และ Pharmacovigilance
รวมถึงแนะนำแนวทางการสมัครศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ❕

วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
🗓 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 08:30 – 12:00 น.
📍 ผ่านทางโปรแกรม Zoom

รายละเอียดการรับสมัคร📢
🥼คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี

และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เช้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 👏🏽👏🏽

‼️ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น ‼️
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 20 ตุลาคม 2564

🔔 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00 น.

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดลิงค์เพื่อสมัครได้เลย ❕
https://forms.gle/C5cQoBTWFPjQfsvV7

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.