🔆ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 💊 …


🔆ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 💊 เข้าร่วมรับฟังใน📍หัวข้อ วิธีการใช้งาน ” Pharmacy Competency Web Application ” 📔

⭐️” Pharmacy Competency Web Application ” คือเว็บไซต์ที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกฝน และทบทวนทักษะต่าง ๆ ทางเภสัชกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพ

โดย อ.ดร.ภก.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และคุณเตชิต ชื่นประทุมทอง วิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ✨

🗓️ จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. บรรยายผ่านทาง Zoom

✅ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียนเพื่อขอรับลิงก์ zoom ได้ที่ 🔗https://shorturl.at/zDGJT
✅ นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าลองใช้เว็บไซต์ http://www.pectpharcompetency.org/ ได้เลยเบื้องต้น แต่จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน สำหรับขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์อย่างละเอียด จะได้รับฟังในการบรรยายวันที่ 12 กันยายน 2566

*️⃣ หมายเหตุ: การบรรยายครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ก่อนค่าา 💫

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.