💐 ทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ✨ นศภ.ภรณ์ตวรรณ บุญรอด นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รั…

💐 ทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ

✨ นศภ.ภรณ์ตวรรณ บุญรอด นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์“ ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 20 โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 💚

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.