💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช 💊 ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจั…

💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช 💊
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Anti-cancer effects of the extracts of broad and spirale cultivars of
Codiaeum variegatum (L.) Blume on MCF-7, HepG2, and HeLa cell lines
📍📌
http://www.herbmedpharmacol.com/Article/jhp-45002

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.