💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ💊 ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์ ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย…

💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ💊
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ
อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Antibacterial Activities of Oral Care Products Containing Natural Plant Extracts from the Thai Highlands against Staphylococcus aureus: Evaluation and Satisfaction Studies
📍📌
https://www.mdpi.com/2227-9717/11/9/2768

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.