🎉 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์ ดร.ภก.นพดล นันต๊ะมูล ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื…

🎉 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์ ดร.ภก.นพดล นันต๊ะมูล
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Pharmacogenomics of clozapine in schizophrenia patients and associations with efficacy and adverse drug reactions🎉
📍📍
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/259715

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.