🎉สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ ♥️ นางสาวรวิสรา เลิศฤท…

🎉สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉
ขอแสดงความยินดีกับ
♥️ นางสาวรวิสรา เลิศฤทธิ์วิริยะกุล ♥️
ในการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 🤍

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.