🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์ ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่…

🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์ ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง
Recognition mechanisms of hemoglobin particles by monocytes – CD163 may just be one
🎉
📍

https://www.beilstein-journals.org/bjnano/articles/14/85

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.