เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอประกาศย…

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอประกาศยกเลิกการสอบเข้าในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 โดยจะเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งจะได้มีประกาศต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.