เนื่องจากเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการระบาดฯ ห้องสอบกลางภาคในรายวิชาในคณะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที…

เนื่องจากเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการระบาดฯ ห้องสอบกลางภาคในรายวิชาในคณะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แจ้งในระบบมหาวิทยาลัยครั้งแรก นักศึกษาทุกคนอย่าลืมไปตรวจเช็คห้องสอบในระบบ e-registra ให้ดีก่อนเข้าสอบและฝากบอกต่อเพื่อนที่เรียนในชั้นปีเดียวกันด้วยนะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.