เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ Covid-19 ขอเลื่อนสอบเข้านักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจาก 22-23 เมษายน 2564 ไปเป็น …

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ Covid-19 ขอเลื่อนสอบเข้านักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจาก 22-23 เมษายน 2564 ไปเป็น 6-7 พฤษภาคม 2564

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.