เทอม 1 คงต้องเรียน online กันอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาใหม่หลังรายงานตัวแล้วจะได้ e-mail ของมหาวิทยาลัย จดกันเอาไว้ดีๆ นะครับ จะต้อ…

เทอม 1 คงต้องเรียน online กันอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาใหม่หลังรายงานตัวแล้วจะได้ e-mail ของมหาวิทยาลัย จดกันเอาไว้ดีๆ นะครับ จะต้องใช้ในการ log in เข้าเรียนในระบบ online หลายวิชา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.