เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ้ะ 🎉🥳🎊

เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ้ะ 🎉🥳🎊


#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพายัพ เปิด #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65 #สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ https://www.payap.ac.th/_public/Pharmacy.html#table1-12o

*โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

#PayapUniversity #Admissions #Pharmacy

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.