เชิญชวนมาโหลด app ร้านยาของฉัน เพื่อค้นหาร้านยาใกล้บ้านท่าน และขอใช้บริการได้ตามกำหนด #สภาเภสัชกรรม #ร้านยาของฉัน #เภสัชกร #ร้…


เชิญชวนมาโหลด app ร้านยาของฉัน
เพื่อค้นหาร้านยาใกล้บ้านท่าน และขอใช้บริการได้ตามกำหนด

#สภาเภสัชกรรม
#ร้านยาของฉัน
#เภสัชกร
#ร้านยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.