มาสมัครกันเยอะๆนะคะ🫶🏻

มาสมัครกันเยอะๆนะคะ🫶🏻


📌💊💊 #คณะเภสัชศาสตร์ 💊💊 #มหาวิทยาลัยพายัพ #รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 #หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต #สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)
.
🧑‍🦰สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567
💌สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567
.
🔬โดยมีรายละเอียด ดังนี้ https://news.payap.ac.th/?load=news&lang=th&id=0000001098
.
🧪สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-851478
🧪คณะเภสัชศาสตร์ ต่อ 4203, 4213
🧪#งานรับนักศึกษา ต่อ 240, 241
.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.