ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงเข้ารายงานตัวตามกร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงเข้ารายงานตัวตามกระบวนการที่แจ้งในประกาศภายในวันที่ 20 พฤษภาคม​ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิและทางคณะจะเรียกรายชื่อสำรองเพื่อมารายงานตัวทดแทนต่อไป https://pharmacy.payap.ac.th/info/home/?load=news&lang=th&id=0000000300

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.