คณะเภสัชศาสตร์ | Faculty of Pharmacy

📣 ด่วน !! โอกาสสุดท้าย !!

📣 ขยายเวลาแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบข้อเขียนแบบออนไลน์สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
** ภายใน 12.00 น. วันที่ 15 เมษายนนี้ เท่านั้น

https://pharmacy.payap.ac.th/info/home/?load=news&lang=th&id=0000000298


รายละเอียดการเข้าสอบ และรายชื่อตามเอกสารแนบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.