คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉 🎊 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉
🎊 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมณฑน์ ขวัญเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2023 ประเภท Duo Idol รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี 🎼🎶
โดยแข่งขันร่วมกับ นายนพรัตน์ ทองทา นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ เมื่อวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2566 ที่ Prince Mahidol Hall มหาวิทยาลัยมหิดล และ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแสดงในงาน Yamaha International Highlight Concert ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม 2566
📍🎶
https://m.youtube.com/watch?v=bffVDfc8VT8

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.