คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภญ.ภัญฑิรา ปริญญารักษ์ 🎉 ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Parental COV…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภญ.ภัญฑิรา ปริญญารักษ์ 🎉
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Parental COVID-19 vaccination hesitancy among parents of children aged 5-18 years in Thailand
เผยแพร่ในวารสาร Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (2022) 15:59
📍📍
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-022-00455-7

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.