Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จันทิมา ชูรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร องอาจมณีใหม่ ดร.เภสัชกรหญิงอภิญญา บุญเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง นภเกตน์ สิงห์คำ เภสัชกรพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แก่ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และเภสัชกรยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์ และบุคลกรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานบริบาลเภสัชกรรม การวิจัย และการบริการทางสุขภาพ

ลิงค์ข่าวหน้าเว็บไซต์ : https://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/260
ประเภทข่าว : งานวิชาการ/งานบริการวิชาการ
#UPPharmacy
#RxCHANGE #RxUP
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityofPhayao
#SPS_SDG4
#SPS_SDG17

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *