Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ภก.องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบูรณาการพันธกิจสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ อ.ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยลุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมกาเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ UPILI OPEN HOUSE 2023 และกิจกรรม Show & Share EdPEx และ Super KPIs ด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด นัดทะเภรีสะหรี มพ. โดยกลุ่มบัวระวงศ์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเชียงคำ

การเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการ ได้แก่ สำนักงานสถาบัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ อาทิเช่น การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในพิธีมอบรางวัล Super KPI 1.1.3 – 1.1.5 และรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดสูงสุด รวมถึงรางวัลยอดนักอ่าน กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Show & Share EdPEx) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ฉายจิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share Super KPIs 1.1.3 – 1.1.5) กิจกรรมแข่งขันหมากรุกสากล และการแข่งบอร์ดเกมส์รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมผ่อนคลายเสริมด้วยการฉายภาพยนตร์ ให้แก่ผู้ร่วมงานได้ชม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตกยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รับชมดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มผู้สุงอายุวัดเชียงทอง แอ่วกาดเก็ดถะหวา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บูธอาหารจากธรรมชาติ
#งานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
#งานวิชาการ
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG4
#SPS_SDG17

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *