Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานบริการวิชาการและงานคุณภาพนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (“UP Identity festival # 3 : Soft Power for Community Empowerment”) กิจกรรมนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ (Sharing of Knowledge) กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนและพัฒนาสู่ความเป็นสากล

โดยในครั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1) ประเภทการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต “โครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13”
2) ประเภทการพัฒนากระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการการขยายกำลังการผลิตและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากแอ่งแถะ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์”
3) ประเภทการพัฒนาระบบดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต “โครงการระบบการดูแลนิสิตแบบองค์รวม”

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการพัฒนาระบบดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต จากโครงการระบบการดูแลนิสิตแบบองค์รวม
โดย ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง และนางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน

#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน
#งานบริการวิชาการ
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG3
#SPS_SDG4
#SPS_SDG17

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *