🛎🛎 ประชาสัมพันธฺ สำหรับการผ่อนผันทหาร รอบเก็บตก🛎🛎 เร่งดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เท่านั้น!! 📣นิสิตที่เกิดปี 2545 …

🛎🛎 ประชาสัมพันธฺ สำหรับการผ่อนผันทหาร รอบเก็บตก🛎🛎
เร่งดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เท่านั้น!!

📣นิสิตที่เกิดปี 2545
📣ไม่ได้เรียน รด.หรือเรียนรด.ไม่จบชั้นปี 3
📣มีสถานะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ให้นิสิตยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565 ได้ตั้งแตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เท่านั้น!!!!!!!!
ยื่นคำร้องได้ที่ https://iservice.up.ac.th/

โดยแนบเอกสารดังนี้
1.สำเนา ใบสด.9 ทั้งสองหน้า (รับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)
2.สำเนา ใบสด.35 ทั้งสองหน้า (รับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาบัตรนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) (รับรองสำเนถูกต้อง)
6.แบบคำร้องขอผ่อนผันจากระบบ

ส่งเอกสารได้ที่ ห้องงานวินัยและพัฒนานิสิตฯ (D 116 )
ชั้น 1 อาคารสงวนเสริมศรี
ติดต่อ 054 466 6666 ต่อ 6245 – 6249
#ในวันและเวลาราชการ


🛎🛎🛎🛎 ประชาสัมพันธฺ สำหรับการผ่อนผันทหาร รอบเก็บตก🛎🛎🛎🛎🛎🛎
รีบดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เท่านั้น!!!!!!!!
📣นิสิตที่เกิดปี 2545
📣ไม่ได้เรียน รด.หรือเรียนรด.ไม่จบชั้นปี 3
📣มีสถานะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้นิสิตยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565 ได้ตั้งแตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เท่านั้น!!!!!!!!
ยื่นคำร้องได้ที่ https://iservice.up.ac.th/
โดยแนบเอกสารดังนี้
1.สำเนา ใบสด.9 ทั้งสองหน้า (รับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)
2.สำเนา ใบสด.35 ทั้งสองหน้า (รับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาบัตรนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) (รับรองสำเนถูกต้อง)
6.แบบคำร้องขอผ่อนผันจากระบบ
ส่งเอกสารได้ที่ ห้องงานวินัยและพัฒนานิสิตฯ (D 116 ) อาคารสวงนเสริมศรี
ติดต่อ 054 466 6666 ต่อ 6245 – 6249 ในวันและเวลาราชการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *