แนะนำสโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564

สำหรับวิดีทัศน์ “แนะนำสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ที่ได้มีการจะกิจกรรมผ่านเพจ Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564…

ให้ข้อมูลโดย
นายนิธิ อิ่มอ้น ประธานสโมสรนิสิต
นางสาววนิดา สมกำเนิด รองประธานสโมสรนิสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.