แนะนำคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(รองคณบดี) | UP Pharmacy 2564

สำหรับวิดีทัศน์ “แนะนำคณะผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ที่ได้มีการจะกิจกรรมผ่านเพจ Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

Producer : Thanwarat Nontakun
Camera Operator : Thanwarat Nontakun
Supacha phumala
Editor : Thanwarat Nontakun
Song : Sweet – LiQWYD

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.