ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงาน eXta Health & Wellness ประจำปีการศึกษา 2567 สำหร…

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงาน eXta Health & Wellness ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เป็นจำนวนทุนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#คุณสมบัติ:
1. เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 (Rx62) เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
3. มีผลสอบ Core Compretency 1 และ 2 ผ่านตามเกณฑ์
4. มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความประสงค์จะทำงานด้านเภสัชกรรมชุมชนหลังจบการศึกษา

#หมายเหตุ:
1. ศึกษารายละเอียดโครงการทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และหน่วยงำน eXta Health & Wellness ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ลิงค์ https://bitly.ws/VuZ2
2. Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566
3. นิสิตที่มีความสนใจสมัครทุนการศึกษานี้ ให้ติดต่อแจ้งรายชื่อกลับมายังงานคุณภาพนิสิตฯ
🔹🔹หากนิสิตมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: งานคุณภาพนิสิตฯ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 09 4752 1655(พี่ตาล) ในวันและเวลาราชการ

#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG4

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *