คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และนางสาววินิตตา ลือชัย หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
“หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ”
ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจริยธรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และสามารถสร้างองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยใช้หลักระเบียบวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ” จากทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์
4. นายพิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์
6. นางสาววินิตตา ลือชัย หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
7. นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ หัวหน้างานวิชาการ คณะนิติศาสตร์
8. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

#หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
#คณะเภสัชศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG3 #SPS_SDG4


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ  มณีใหม่ รองคณบดี…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *