คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในนโยบายในการมีส่วนร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกของคณะและหน่วยงานซึ่งจัดโดย University of Indonesia หรือ UI Green โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายในการจัดอันดับอยู่ที่ 8,000 คะแนน หรือติดในอันดับ 1-100 ของโลก โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัลในการประเมินให้มากถึง 29 หน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ผ่านการประกวดโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหน่วยงาน สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานโดดเด่น ในด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 โครงการ รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงาน ด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร จำนวน 17 ผลงาน
#SPS_SDG11
#UPPharmacy #RxCHANGE #RxUP
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
———————————
วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร CHANGE
C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter : @SUppharmacy
Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail : [email protected]
Phone : 054-466666 ต่อ 3188
https://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/249


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *