คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ เภสัชกรหญิงกฤษณา การหมั่น เภสัชกรหญิงจิระประภา เดชะ เภสัชกรหญิงมัณฑนา ดวงมล …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่

เภสัชกรหญิงกฤษณา การหมั่น
เภสัชกรหญิงจิระประภา เดชะ
เภสัชกรหญิงมัณฑนา ดวงมล
เภสัชกรหญิงสุทธิดา ตาก๋องแก้ว
ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ

“Medication Errors in Ready-to-Administer Injectable Admixtures Compounded by Pharmacy Personnel: A Study of Hospitals in Northern Thailand”

ในวารสาร Biomedical Sciences and Clinical Medicine
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
ผศ.ภก. องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภก. พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภญ. ชุติมา ไชยวุฒิ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Research #Innovation #Publication
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#SDGs4


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่

เภสัชกรหญิงกฤษณา การหมั่น
เภสัชกรหญิงจิระประภา เดชะ
เภสัชกรหญิงมัณฑนา ดวงมล
เภสัชกรหญิงสุทธิดา ตาก๋องแก้ว
ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ

“Medication Errors in Ready-to-Administer Injectable Admixtures Compounded by Pharmacy Personnel: A Study of Hospitals in Northern Thailand”

ในวารสาร Biomedical Sciences and Clinical Medicine

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
ผศ.ภก. องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภก. พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภญ. ชุติมา ไชยวุฒิ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านผลงานวิจัยได้ที่
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/257849

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Research #Innovation #Publication
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#SDGs4

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *