คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ป…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2565

รายละเอียดหลักสูตร
– หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว)
– ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
– จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 48 (2)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.admission.up.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 054-466666 ต่อ 3182 (คุณณัฏฐวรรณ์ กุรุสัก)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *