คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ใส่ใจผู้สูงวัยให้สุขกายสบายใจ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย

วันที่ 2 กรกฏาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ดร.ภญ.ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์
อาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม (วิทยากร) และนางสาวดารุณี วังเสาร์ หัวหน้างานปฏิบัติการ (ผู้ช่วยวิทยากร)

ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน ดำเนินโครงการ “ใส่ใจผู้สูงวัยให้สุขกายสบายใจ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน”

โดยได้ดำเนินกิจกรรม อบรมให้ความรู้ การป้องกันในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
– ให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ
– สาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร
– การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย
– อบรมเรื่องภูมิปัญญาของชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ การป้องกันในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #งานวิชาการ
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG3 #SPS_SDG4


วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *