คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี บุญทา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์, และนางสาววินิตตา ลือชัย รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและผู้ปฏิบัติงานภายในคณะเภสัชศาสตร์

และได้รับได้รับเกียรติจาก
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง (ผู้ช่วยคณบดีคณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ (อาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา)

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีพ.ศ. 2566
โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา ตลอดจนประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เพื่อสร้างเสริมศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญและผู้ที่อาศัยอยู่ภายในคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566

ณ บริเวณพื้นที่ ห้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง Co-learning Space (ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์)

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#SPS_SDG11


วันที่ 10 มกราคม 2566  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *