RxBuu News ฉบับที่ 92/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม…

RxBuu News ฉบับที่ 92/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.