😍

😍


💗 รูปจากงาน “รับเสื้อกาวน์วิชาชีพปี 4″💗
พิธีรับเสื้อกาวน์วิชาชีพสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 RxBUU11 เพื่อแสดงความยินดีในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกงาน ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

👇🏼 สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งก์นี้เลยนะคะ 👇🏼
https://burapha-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/64210071_my_buu_ac_th/ElV8DxXdwcBNgqOgoCGvFEcBlHIAHoZ06rp2myT3By5Ugg

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.