📢 มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,872 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค…


📢 มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,872 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) จำนวน 208 ตำบล เพื่อเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว และตราด ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย U2T มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 3 วิทยาเขต (บางแสน จันทบุรี และสระแก้ว) และหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.ชลบุรี

👨🏻‍🎓 👩🏻‍💼 ประเภทผู้สมัครงาน
1. บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี (เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน)
2. ประชาชนในพื้นที่ (เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน)
ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน (1 ก.ค.- 30 ก.ย. 65)

📥 ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://www.u2t.ac.th/ ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 65
⏩️ สามารถดู VDO ขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://youtu.be/2sztfdy54oI

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.