📢📢 ขยายเวลารับสมัครโครงการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2565 นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน …

📢📢 ขยายเวลารับสมัครโครงการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.
.…………………..
ทั้งนี้ หากนิสิตคนใดประสงค์จะให้คณะเภสัชศาสตร์ จัดหาที่พักให้ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้สมัครเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น


📢โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site (ณ ที่ตั้ง) เวลา 09.00- 16.00 น.
สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์มีรางวัลพิเศษมอบให้✔️

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3L5AkwC
ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2565

📞สอบถามรายละเอียด โทร 038390401 ต่อ 5
📧หรือที่ E-mail : [email protected]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
http://pharm.buu.ac.th
https://www.facebook.com/PharmacyBuu

วิสัยทัศน์
“เภสัชศาสตร์ บูรพา ขุมปัญญาตะวันออกที่มีมาตรฐานสากล”
W.E. RxBUU
(Wisdom of the East with International Standards)

ค่านิยมองค์กร ABC
A = Attitude (ทัศนคติดี)
B = Behavior (พฤติกรรมเด่น)
C = Competency (สมรรถนะเลิศ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.