📍 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565 ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา 📚 จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง (ONSITE) เป็นหลัก 😷 พร้อมใช้แนวปฏิบัติที่กระทรวงส…


📍 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565
✅ มหาวิทยาลัยบูรพา
📚 จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง (ONSITE) เป็นหลัก
😷 พร้อมใช้แนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
ในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
.
ดูประกาศได้ที่ : https://calendar.buu.ac.th/document/1653447587.pdf

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.