👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Costs and Healthcare Resource Utilization of Inpatients with Acute Ischemic Stroke.
📝 เผยแพร่ในวารสาร J Med Assoc Thai โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 4 หน้า 366-371 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 สาขาวิชา Health
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://research.ebsco.com/c/3jaeel/details/5sfgmrhayn?q=AN%20163271554
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.