👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พุทธิพร คงแก้ว อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พุทธิพร คงแก้ว
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Portable near-infrared and Raman spectroscopic devices as complementary tools for instantaneous quality control of turmeric powder
📝 เผยแพร่ในวารสาร Phytochemical Analysis โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 5 หน้า 518-527
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Food Science & Techology
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pca.3231
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.