👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝑶𝒓𝒂𝒍 𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒆 𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑻𝒆𝒔𝒕 (𝑶𝑮𝑻𝑻) 𝑬𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒑𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒕𝒊-𝑯𝒚𝒑𝒆𝒓𝒈𝒍𝒚𝒄𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒄𝒄𝒂 𝒛𝒂𝒍𝒂𝒄𝒄𝒂 (𝑮𝒂𝒆𝒓𝒕𝒏.) 𝑽𝒐𝒔𝒔 𝑺𝒆𝒆𝒅 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕
📝 เผยแพร่ในวารสาร 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀 โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 19 หน้า 6775 ที่อยู่ในฐานข้อมูล 𝗦𝗝𝗥 𝗤𝟭 สาขาวิชา 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1420-3049/28/19/6775
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.