👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝘾𝙝𝙞𝙩𝙤𝙨𝙖𝙣 𝙞𝙣 𝙊𝙧𝙖𝙡 𝘿𝙧𝙪𝙜 𝘿𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙁𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨: 𝘼 𝙍𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬
📝 เผยแพร่ในวารสาร Pharmaceutics โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 9 หน้า 1-23 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1999-4923/15/9/2361
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.